Про Харківський медичний коледж № 1

Харківський медичний коледж № 1 – один з найстаріших вищих медичних навчальних закладів І рівня акредитації в Україні. Він є правонаступником фельдшерської школи, створеної в м. Харкові у 1845 році.

В період Великої Вітчизняної війни лікарня і фельдшерська школа були зруйновані. Відновила свою діяльність фельдшерська школа в 1943 році після визволення міста Харкова, об’єднавшись з фельдшерсько–акушерською школою № 2 (вул. Пушкінська, 27).

З 1946 року Харківська фельдшерсько–акушерська школа працює в будинку по вулиці Революції, 3, який займає і зараз. В 1954 році школа отримала нову назву – медичне училище № 1 і стає базовим для всіх медичних училищ Харківського регіону. У 2006 році медичне училище перейменовується у Харківський базовий медичний коледж № 1.

Сьогодні коледж є багатопрофільним учбовим закладом, який має ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації на підготовку молодших спеціалістів за фахом:

5.12010101 „Лікувальна справа” – „фельдшер”;
5.12010102 „Сестринська справа” – „медична сестра”;
5.12010201 „Лабораторна діагностика” – „фельдшер–лаборант”;
5.12010103 „Медико–профілактична справа” – „санітарний фельдшер”;
5.12010105 „Акушерська справа” – „акушерка”.
5.05100401 „Виробництво оптичних і оптико–електронних виробів” спеціалізація „Медична оптика”.

З 2006 року розпочата навчальна діяльність за ІІ освітньо–кваліфікаційним рівнем зі спеціальності „Сестра медична – бакалавр”, з 2009 року — зі спеціальності “Медичний лаборант – бакалавр”.

З січня 2007 року в коледжі відкрито відділення післядипломної освіти з підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів.
Коледж має  достатньо потужну матеріально–технічну базу. Підготовка фахівців здійснюється в кабінетах, лабораторіях, розміщених у двох навчальних корпусах загальною площею 6797 м2.

Для проведення теоретичних і практичних занять в навчальних корпусах коледжу створено 32 кабінети, 19 лабораторій та 11 навчальних кімнат на базах лікувально–профілактичних установ м. Харкова, які обладнані відповідно до типового табелю і норм оснащення кабінетів та лабораторій на рівні сучасних вимог підготовки спеціалістів.

Працює створений в навчальному корпусі № 2 навчально–діагностичний центр для підготовки фахівців зі спеціальності „Лабораторна діагностика”, в структуру якого входять лабораторії:  клінічних методів дослідження; клінічної біохімії; медичної паразитології з ентомологією; гістологічна лабораторія з технікою гістологічних досліджень та бактеріологічна.

Створений центр дає змогу забезпечити високий рівень професійної підготовки з підвищення кваліфікації лаборантів та фельдшерів–лаборантів. На базі коледжу проведено три Всеукраїнські конкурси фахової майстерності студентів медичних коледжів за спеціальністю “Лабораторна діагностика”

В коледжі створена лабораторія “Медичні комп’ютерні системи і технології” з підключенням до системи Іntеrnеt.

У коледжі працює висококваліфікований педагогічний персонал: всього – 114 викладачів, штатних – 93 викладача, сумісників – 21 викладач. Серед них: 41 – викладачів вищої категорії, 3 – кандидати медичних наук, 2 – викладача–аспіранта, 9 – викладачів–методистів, 1 – магістр медицини, 2 – магістри хімії; 4 – магістри управління навчальними закладами, 9 – старших викладачів.

Статут
Харківського медичного коледжу №1


Додатки до статуту

Звiт про надходження та використання
коштiв загального фонду за 2015 рiк

.PDF

.DOC

Кошторис зi змiнами

.PDF

.DOC

Положення про органiзацiю
освiтнього процесу

.PDF

.DOC

Положення про педагогiчну раду

.PDF

.DOC

Положення про приймальну комiсiю

.PDF

.DOC

Положення про порядок переведення,
вiдрахування та поновлення студентiв

.PDF

.DOC

Штатний розклад

.PDF

.DOC

Правила внутрішнього розпорядку
Харківського медичного коледжу №1
НАША АДРЕСА

1 корпус
м. Харкiв, 61002,
узвіз Куликівський, 3
тел./факс:
706-39-66, 706-39-64


3 корпус
м. Харкiв,
вул. Гуданова, 4/10
тел. 704-13-15

2 корпус
м. Харкiв,
вул. Амосова, 3а
тел./факс:
310-01-85, 710-27-67


4 корпус та гуртожиток
м. Харкiв,
вул. Луї Пастера, 2
тел. 393-22-72

E-mail: