Структура
Харківського медичного коледжу №1

Основні підрозділи: відділення, циклові методичні комісії, післядипломна професійна освіта

Управління: директор, загальні збори трудового колективу, заступники директора, завідувачі відділеннями, голови циклових методичних комісій, Президент Студентського Парламенту коледжу

Викладачі: кандидати медичних і педагогічних наук (10 чоловік), старші викладачі (3), викладачі-методисти (24), викладачі вищої категорії (62), викладачі І категорії (25), викладачі ІІ категорії (16), спеціалісти (31)

Студенти: курс, потік, академічна група, старости

Громадські організації: об’єднана профспілка викладачів, співробітників і студентів коледжу, Студентський Парламент коледжу, волонтерські загони: «Допомога», «Паліативна допомога», «Менші брати» (допомоги тваринам)

В Харківському медичному коледжі №1 працює шість відділень, на яких навчаються 1303 студентів і понад 3 тисячі курсантів:

  • відділення перших курсів (на основі базової середньої освіти)
  • відділення сестринської справи
  • відділення лікувальної справи, акушерської справи, медико-профілактичної справи і лабораторної діагностики
  • відділення медико-технічних спеціальностей
  • відділення бакалаврату зі спеціальностей «Медична сестра» і «Медичний лаборант»
  • відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів

На п’яти відділеннях здійснюється підготовка спеціалістів фахівців за спеціальностями:
І. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»:

  • сестринська справа
  • акушерська справа
  • лікувальна справа
  • медико-профілактична справа
  • лабораторна діагностика
  • конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки
  • виробництво оптичних і оптико-електронних приладів
ІІ. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»:
  • медична сестра-бакалавр
  • медичний лаборант-бакалавр

Важливе місце в структурі Харківського медичного коледжу №1 займає відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів, на якому щорічно підвищують свою кваліфікацію понад три тисячі медичних молодших спеціалістів.

В коледжі працює відділення додаткових освітніх послуг, в рамках якого реалізуються професійні освітні програми і програми додаткових професій для студентів коледжу з метою підвищення професійних знань, удосконалення ділових якостей, підготовка до виконання нових професійних функцій.

В рамках навчання в структурі підвищення якості знань абітурієнтів здійснюється надання їм необхідної інформації про вступ до коледжу, компенсуються недоліки рівня шкільної освіти, відбувається адаптація знань шкільної програми до вимог коледжу.

В навчально-методичному комплексі Харківського медичного коледжу №1 здійснюється збирання, систематизація, пропаганда і використання в роботі сучасних досягнень і досвіду власного, регіонального, а також українських і іноземних вищих навчальних закладів в предметно-медичному навчанні; організація виставок навчально-методичної літератури; організація і проведення планових навчально-методичних семінарів, конференцій з проблем удосконалення освіти в рамках вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти; надання методичної допомоги медичним коледжам регіону.

В структурі Харківського медичного коледжу №1 функціонує відділ навчально-виховної діяльності, де здійснюється гуманістичне і морально-правове виховання студентів, відділ організації практичного навчання,планово-економічний відділ, загальний відділ і відділ кадрів.

В Харківському медичному коледжі №1 нараховується понад 100 комп’ютерів, більшість з яких включені в єдину комп’ютерну мережу і мають вихід до ІНТЕРНЕТУ. В навчальному процесі використовується 20 мультимедійних пристроїв і 5 електронних мікроскопів.

В Харківському медичному коледжі №1 працює навчальна бібліотека, яка нараховує понад 50 тисяч примірників навчальної, наукової, методичної і художньої літератури. Бібліотека забезпечує інформаційне забезпечення всіх напрямків діяльності коледжу.

Навчально-виховний процес і післядипломна освіта в Харківському медичному коледжі №1 здійснюється в чотирьох навчальних корпусах:

1. навчально-адміністративний корпус №1, узвіз Куликівський, 3 (пам'ятка архітектури: будинок колишнього Олександрівського притулку для дітей, що жебракують, 1893 рік)

2. корпус доклінічної практики №2 (вул. Амосова, 3а)

3. аудиторно-практичний корпус №3 (вул. Гуданова, 4/10)

4. аудиторно-практичний корпус №4 з гуртожитком (вул. Луї Пастера, 2)НАША АДРЕСА

1 корпус
м. Харкiв, 61002,
узвіз Куликівський, 3
тел./факс:
706-39-66, 706-39-64


3 корпус
м. Харкiв,
вул. Гуданова, 4/10
тел. 704-13-15

2 корпус
м. Харкiв,
вул. Амосова, 3а
тел./факс:
310-01-85, 710-27-67


4 корпус та гуртожиток
м. Харкiв,
вул. Луї Пастера, 2
тел. 393-22-72

E-mail: